Καλώς ήλθατε

Η εταιρία μας

Το λογιστικό γραφείο Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε. αναλαμβάνει υπεύθυνα, και με απόλυτη εχεμύθεια τη λογιστική, φοροτεχνική και φορολογική υποστήριξη της επιχείρησής σας.

Μια ομάδα από έμπειρους και υπεύθυνους λογιστές εγγυάται την άριστη και αποτελεσματική υποστήριξή σας σε λογιστικά, φοροτεχνικά και φορολογικά θέματα τόσο σε επίπεδο τήρησης των βιβλίων σας όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρία Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε. είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

  • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  • ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
  • ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Α.Ε.Δ.
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέα